Deklaracje Właściwości Użytkowych - zmiany

Informujmy, że wystawione przez nas Deklaracje Właściwości Użytkowych na bazie normy PN-EN 13964:2005 obowiązują - są aktualne w ocenie zgodności do końca br.

Na podstawie komunikatu Nr8/2014 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności.