Sufity rastrowe

Kategória

Open Cell

Open Line

Open Sky

Micro Cell

Aluminiowe rastrowe sufity podwieszane są alternatywą dla standardowych typów sufitów podwieszanych. Sufity rastrowe poza niezaprzeczalnie wysokimi walorami estetycznymi,
są niepalne i niekapiące pod wpływem ognia oraz nie kolidują z licznymi instalacjami technicznymi takimi jak klimatyzacja, wentylacja, okablowanie elektryczne i teletechniczne. Ze względu na otwarty charakter sufitu rastrowego, wszelkie instalacje przeciwpożarowe zarówno sygnalizacyjne jak i zraszające, mogą być prowadzone ponad sufitem podwieszanym. Sufity rastrowe charakteryzują się również lekkością konstrukcji oraz łatwością montażu. Wysokie walory estetyczne sufitów rastrowych
w połączeniu z łatwością montażu pozwalają na szerokie zastosowanie w różnorodnych obiektach takich jak:
• budynki administracyjno-biurowe
• obiekty użyteczności publicznej (np. hotele,
porty lotnicze, szpitale, szkoły)
• obiekty handlowe i wystawiennicze
• obiekty przemysłowe