Żaluzje elewacyjne

Típus PDF Kép megvalósítása Lap

Żaluzje

Specyfikacja Żaluzje elewacyjne Żaluzje

Żaluzje Z

Specyfikacja Żaluzje elewacyjne Żaluzje Z

Systemy żaluzjowe stosuje się na zewnątrz budynków jako:

  • ochronę przeciwsłoneczną,
  • elementy rozpraszające światło,
  • elementy osłonowe dla różnych instalacji
  • elementy dekoracyjne.

Żaluzje listwowe stałe
Żaluzje listwowe wykonane są z paneli aluminiowych typu P100/A wyprodukowanych z blachy aluminiowej o grubości min 0,6mm, lakierowanej wg tabeli kolorów standardowych powłokami poliestrowymi. Listwy montuje się na specjalnych profilach T30 i T45, które pozwalają uzyskać stały kąt nachylenia 30° lub 45°. Łatwy i szybki montaŜ systemu moŜliwy jest przy uŜyciu prostych narzędzi. W zależności od warunków technicznych oraz konkretnych rozwiązań elewacji, konstrukcję nośną należy wykonać z profili zamkniętych lub płaskowników, aluminiowych lub ze stali ocynkowanej.